Pengendalian Haiwan Qurban.

Pihak Badan Pelaksana Ibadah Qurban ( BPIQ) akan membuat pemilihan haiwan setelah mendapat tempahan dari pihak yang telah mewakilkan ke pihak ( BPIQ ) mengikut lokasi yang dipilih.
Urusan tersebut akan dibuat dengan penuh teliti.
Antara perkara perkara yang diambil perhatian dalam pengedalian haiwan Qurban ialah :
1. Menentukan tempat yang khusus yang merangkumi aspek keselamatan dan kebersihan tempat sembelihan.
2. Kawasan ternakan qurban yang lapang, teduh dan selamat.
3. Penyediaan air dan makanan yang mencukupi dan bersih.
4. Tapak penyembelihan yang bersih dan selamat.
5. Tidak mengalirkan darah penyembelihan ke saliran awam seperti longkang , tali air , parit dan sebagainya.
6. Tempat melapah yang bersih.
7. Meletakkan daging yang telah siap dilapah di tempat yang bersih.

adahi1

proses melapah kambing qurban.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *