acs
TERAS BUDAYA KORPORAT
Berintegriti
Menjalankan perniagaan sebagai satu amanah berlandaskan prinsip kejujuran, keadilan dan kesaksamaan
Profesionalisme
Mengamalkan budaya berilmu pengetahuan dan berkemahiran tinggi berasaskan IT disamping ketelusan dan keterbukaan dalam pengurusan dan pemasaran
Berorientasikan Modal Insan
Peningkatan ilmu dan syahsiah melalui latihan dan bimbingan berterusan yang berpaksikan modul pendidikan yang seimbang
Semangat Kerja Berpasukan
Menjalankan perniagaan dengan mementingkan semangat kerja berpasukan bagi memberi manfaat bersama.
“Niat Suci Budaya Amanah Sikap Jujur Kerja Telus Amalan Adil Manfaat Bersama”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *