Screen Shot 2015-02-10 at 4.18.09 PM

Tarikh Penubuhan              : 27 November 2013

Nombor Pendaftaran         : KT 0341631 – D

Penubuhannya menjadi pemangkin kepada aktiviti – aktiviti ekonomi yang lain serta melaksanakan program – program.

Melaksanakan :

  •  Pengurusan Latihan.

  • Pengurusan Am.

  • Pengurusan Acara.

  • Menerokai Pasaran Produk Halal.

Projek yang telah dilaksanakan :

  • Program Barakah Ramadhan 1435/2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *